Tiếp nhận công tác dự báo cho sân bay Tuy Hòa và Cam Ranh từ Công ty Quản lý bay miền Trung về Công ty Quản lý bay miền Nam