Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2019