Đoàn QLBMT: Chi đoàn Kỹ thuật sôi nổi chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9