Đoàn thanh niên ATTECH: Tọa đàm thanh niên “Thích nghi xây hiện tại – Sáng tạo dựng tương lai”.