Đoàn Thanh niên Trung tâm Cảnh báo thời tiết học tập, tìm hiểu điều kiện địa hình, thời tiết, khí hậu sân bay và các tiểu vùng khí hậu