Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thử nghiệm thành công thiết bị dò tìm hộp đen máy bay