Tổng giám đốc ban hành Chỉ thị về triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5