Trách nhiệm điều hành, chỉ huy bay đối với các hoạt động hàng không dân dụng và quân sự