Triển khai áp dụng chương trình đánh giá báo cáo bề mặt đường cất hạ cánh tại các Cảng hàng không, sân bay Việt Nam