Triển khai áp dụng phương thức bay PBN tại Cảng Hàng không Vinh