Triển khai áp dụng thành công các phương thức bay PBN tại Cảng hàng không Liên Khương