Triển khai kế hoạch công tác phục vụ điều hành bay Tết Kỷ Hợi 2019