Triển khai mở rộng quy trình thủ tục bay từ xa cho các chuyến bay khởi hành trong khu vực trách nhiệm của Công ty Quản lý bay miền Bắc