Trung tâm Khí tượng hàng không hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” để hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2022