Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức khóa huấn luyện nâng cao nghiệp vụ dự báo bão