Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức Lễ Meeting kỷ niệm ngày Khí tượng thế giới và Hội nghị Khách hàng năm 2023