Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết giữa kỳ MET CAS