Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên môn Quý I năm 2017