Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không: Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019