Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức Khóa huấn luyện khai thác, sử dụng thiết bị dò tìm hộp đen tàu bay trên biển