Trung tâm Quản lý luồng không lưu chúc mừng các đơn vị quân đội nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam