Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức kiểm tra các cơ sở trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần