Trung tâm Thông báo tin tức hàng không làm việc với đoàn Ủy ban nhà nước về HKDD Campuchia