Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018