Tự vệ Khối cơ quan và các đơn vị thành viên khu vực Long Biên tham gia Hội thao quốc phòng Dân quân tự vệ quận Long Biên năm 2018