VATM: Ban hành chỉ thị về tăng cường đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối trong các dịp cao điểm