VATM chúc mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam