VATM đón tiếp và làm việc với đoàn Đại sứ quán Thụy Điển