VATM: Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017