VATM: Hơn 80% người lao động đã được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19