VATM ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở bảo đảm hoạt động bay