VATM ký kết thỏa thuận hợp tác với Vietjet Air và Ngân hàng HD Bank