VATM phát động CBCNV ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19