VATM tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19