VATM tham dự Hội nghị CANSO khu vực châu Á - Thái Bình Dương