VATM tổ chức diễn tập vận hành cơ chế tìm kiếm cứu nạn Hàng không năm 2018