VATM tổ chức Gala dinner chào mừng ngày Kiểm soát viên không lưu quốc tế