VATM: Tổ chức khám sức khỏe chuyên khoa nữ cho CNLĐ khu vực phía Bắc