Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến nhóm chuyên trách thực hiện Quản lý tin tức hàng không lần thứ 16