Vĩnh biệt Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND, nguyên Cục trưởng Cục HKDDVN Nguyễn Hồng Nhị