AMC kiểm tra Công tác phòng chống bão số 1 TALIM tại AMO Nội Bài