AMC tổ chức Hội nghị khách hàng về công tác khí tượng hàng không