ATTECH đón nhận chứng nhận Thương hiệu hàng đầu Top Brands-2016