ATTECH: Thông báo về thể lệ cuộc thi sáng tác nhân ngày truyền thống Công ty và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất