ATTECH tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017