Ban Không lưu hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về Văn hóa an toàn hàng không năm 2013”