Bế giảng khóa thực hành tại vị trí làm việc (OJT) cho nhân viên dự báo khí tượng hàng không Campuchia