Biểu dương Công ty Quản lý bay miền Nam đạt giải nhất Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi”