Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền