Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đến thăm và làm việc tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội